Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Ιστολόγιο » Σχέδιο Ηγεσίας: Κορυφαίοι Άνθρωποι

Σχέδιο Ηγεσίας: Κορυφαίοι Άνθρωποι

Η ηγεσία είναι θεμελιώδης για την ηγεσία

Η ηγεσία έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να μεταμορφώνεται καθώς οι ηγέτες αντιμετωπίζουν πρωτοφανή πολυπλοκότητα και αλλαγές που προέρχονται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά στους οργανισμούς τους. Αυτή η σειρά άρθρων με τίτλο “The Leadership Blueprint” προσφέρει ένα προσχέδιο σχετικά με κρίσιμα στοιχεία της ηγεσίας που οι ηγέτες μπορούν να υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν στα οργανωτικά τους πλαίσια. Η σειρά εστιάζει σε βασικές λειτουργίες ηγεσίας, όπως η οδήγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ηγεσία ανθρώπων, η αξιοποίηση δεδομένων, η προώθηση της αλλαγής κουλτούρας και η εστίαση στο μέλλον, μεταξύ άλλων. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις έξι βασικές ικανότητες που χρειάζεστε για να οδηγήσετε τους ανθρώπους με επιτυχία.

Το να οδηγείς ανθρώπους είναι η θεμελιώδης ουσία της ηγεσίας

Η ηγεσία δεν έχει να κάνει με το να οδηγείς άλλους, αλλά να ενθαρρύνεις και να βελτιστοποιείς τις δυνατότητες των άλλων ανθρώπων για την εκτέλεση του οργανωτικού οράματος και της αποστολής για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων απόδοσης, και ως εκ τούτου, η αποτελεσματική καθοδήγηση των ανθρώπων είναι κρίσιμη για την επιτυχία του οργανισμού και μια θεμελιώδης ικανότητα για σένα . Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σας, θα ηγηθείτε εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων, ανθρώπων διαφορετικού υπόβαθρου, ομάδων δεξιοτήτων και εμπειριών. Για να καθοδηγήσετε καλύτερα τους ανθρώπους, θα χρειαστεί να ακονίσετε πέντε βασικές ικανότητες: ενδυνάμωση και υπευθυνότητα, διαχείριση πολικότητας, ενίσχυση της διαφορετικότητας, ισότητα, συμπερίληψη και συμμετοχή, επικοινωνία με συνέπεια και διαφάνεια, ανάπτυξη άλλων και δημιουργία ομάδων.

source: istockphoto

Προώθηση της Ενδυνάμωσης και της Υπευθυνότητας

Συχνά λέω ότι η ηγεσία είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις: η μία όψη είναι η ενδυνάμωση και η άλλη είναι η λογοδοσία. Προώθηση της ενδυνάμωσης σημαίνει διατύπωση του «γιατί» ή του οράματος και του «τι» ή των στόχων απόδοσης και στη συνέχεια ενδυνάμωση των ανθρώπων να εκτελέσουν το «πώς» δίνοντάς τους το περιθώριο, την εμπιστοσύνη και τους πόρους για να προχωρήσουν και εκτελούν τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν ότι ο οργανισμός πρέπει να προχωρά για να επιτύχει τους στόχους του. Υπευθυνότητα σημαίνει ότι τα άτομα που εξουσιοδοτείτε είναι υπόλογα για τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του οράματος. Θα πρέπει να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους με δεδομένα που να αποδεικνύουν υπευθυνότητα. Ο πρωτοπόρος τραπεζίτης και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, Hugh C. McColl, είπε ότι εξουσιοδοτούσε όλους στον οργανισμό να εκτελέσουν και ότι ήταν υπόλογος για κάθε ενέργεια που έκαναν. Ως ηγέτης, αναθέτετε ευθύνες και, ωστόσο, παραμένετε πλήρως υπόλογοι για όλες τις ενέργειες ή την έλλειψή τους, η ομάδα σας και ο ευρύτερος οργανισμός σας.

Διαχείριση πολικοτήτων

Σε ηγετικά άτομα, αναμένεται να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις συγκρούσεις σε ατομικό επίπεδο ακούγοντας και ενθαρρύνοντας τη δημιουργική ένταση και τις διαφορετικές απόψεις. Μια κρίσιμη υποκείμενη απαίτηση για τη διαχείριση των συγκρούσεων σε θέματα ή ομάδες είναι η διαχείριση των πολικοτήτων. Οι πολικότητες είναι πολύπλοκα προβλήματα ή προκλήσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν επιλέγοντας το ένα από το άλλο. Ένα παράδειγμα πολικότητας μεταξύ των ομάδων είναι η σύγκρουση μεταξύ ομάδων που λειτουργούν πάνω από τη γραμμή, όπως οι πωλήσεις, και κάτω από τη γραμμή, όπως η μάθηση και η ανάπτυξη. Ως ηγέτης, όταν κατανοείτε και διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις πολικότητες, μπορείτε να εμπνεύσετε τους ανθρώπους σας να είναι πιο περίεργοι, πιο καινοτόμοι και να ωθούνται να προσφέρουν αποτελέσματα απόδοσης στον οργανισμό σας.

Προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας, της ένταξης και του ανήκειν

Η διαφορετικότητα, η ισότητα, η συμπερίληψη και η συμμετοχή είναι τέσσερις θεμελιώδεις αξίες της ηγεσίας, επειδή ενισχύουν τη συνεργασία, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και οδηγούν στην καινοτομία. Η προώθηση της DEI&B σημαίνει ότι οδηγείτε έναν οργανισμό που αγκαλιάζει όλες τις γνώσεις, τις ιδέες, τις ερωτήσεις και τις προοπτικές των μελών της ομάδας και διασφαλίζει ότι ακούγονται δίκαια και αισθάνονται ότι περιλαμβάνονται σε κάθε πτυχή του οργανωτικού οράματος και αποστολής. Ως ηγέτης, είστε υπεύθυνος για τον καθορισμό της στρατηγικής διαφορετικότητας, δικαιοσύνης και ένταξης στον οργανισμό σας και διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική των εργαζομένων για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των εργαζομένων. Επιπλέον, είστε επίσης υπεύθυνοι για την ενίσχυση της συμμαχίας μέσα στον οργανισμό σας δίνοντας το παράδειγμα χτίζοντας εμπιστοσύνη, ακούγοντας ενεργά, ξεπερνώντας τις γνωστικές σας προκαταλήψεις, ασκώντας ενσυναίσθηση και αγκαλιάζοντας τη δια βίου μάθηση.

source: istockphoto

Επικοινωνία με Διαφάνεια

Η επικοινωνία είναι θεμελιώδης στην ηγεσία και πρέπει να είστε σε θέση να επικοινωνείτε με διαφανή, συνεπή και σαφή τρόπο. Ως ηγέτης, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνετε το όραμά σας, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τον οργανισμό μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οδηγείτε τους ανθρώπους και στο πώς αισθάνονται ότι οδηγούνται από εσάς. Η επικοινωνία συνεπάγεται όχι μόνο να μιλάς και να γράφεις καθαρά, αλλά και να ακούς ενεργά τι λένε οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι ενδιαφερόμενοι. Όταν εξασκείτε την ενσυναίσθηση και βάζετε τον εαυτό σας στη θέση του άλλου ατόμου, μπορείτε πραγματικά να εμβαθύνετε την επικοινωνία και να χτίσετε εμπιστοσύνη.

Χτίζοντας Ομάδες

Η δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων είναι κρίσιμης σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο οδηγείτε τους ανθρώπους. Πρέπει να δίνετε το παράδειγμα για να καλλιεργήσετε δέσμευση, υπερηφάνεια, πνεύμα και εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Θα χρειαστεί να παρακινήσετε και να εμπνεύσετε την ομάδα να προσπαθήσει και να εργαστεί σκληρά για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδες στοιχείο για την οικοδόμηση ομάδας, και για να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, πρέπει να μεταφέρετε εμπιστοσύνη. Πρώτα, οι σκέψεις, οι ιδέες, οι αξίες, τα λόγια και οι πράξεις σας πρέπει να ευθυγραμμιστούν και μετά πρέπει να επικοινωνήσετε με σαφήνεια το όραμά σας. Δεύτερον, πρέπει να επεκτείνετε αυτήν την εμπιστοσύνη στην ομάδα σας και να τους αφήσετε να οδηγήσουν το “πώς” θα εκτελέσουν το όραμα, όπως συζητήθηκε νωρίτερα στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και της υπευθυνότητας. Η εμπιστοσύνη λειτουργεί καλύτερα όταν ανταποκρίνεται μεταξύ του ηγέτη και της ομάδας.

Ανάπτυξη άλλων μέσω της Δια Βίου Μάθησης

Τέλος, ένα ζωτικό στοιχείο της ηγετικής ικανότητας των ανθρώπων είναι να διασφαλίζετε ότι μαθαίνουν και αναπτύσσονται μέσα στον οργανισμό σας. Τίποτα δεν παρακινεί τους ανθρώπους πιο ισχυρά από τη δική τους τροχιά ανάπτυξης. Ως ηγέτης, έχετε την ευθύνη να δημιουργήσετε ένα οικοσύστημα μάθησης μέσα στον οργανισμό σας χρησιμοποιώντας τα πέντε δομικά στοιχεία ανθρώπων, περιεχομένου, δεδομένων, τεχνολογίας και διακυβέρνησης που περιγράφω στο Κεφάλαιο Τέταρτο του βιβλίου “Forward Focused Learning”. [1] Ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους να υιοθετήσουν τη νοοτροπία ενός μαθητή και ενός εξερευνητή, τους δίνετε τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και, κατά συνέπεια, την αυτο-αποτελεσματικότητα και την ικανότητά τους να σκέφτονται διαφορετικά και να επιλύουν αποτελεσματικά προβλήματα στην εργασία τους.

συμπέρασμα

Η ηγεσία ανθρώπων είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ρόλο σας ως ηγέτη και ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του οργανισμού σας. Το να οδηγείς ανθρώπους δεν είναι εύκολο και απαιτεί συνεπή και συνεχή εξάσκηση και δέσμευση σε πολλές ικανότητες. Αυτό το άρθρο προσέφερε πέντε ικανότητες που πρέπει να κατακτήσετε: ενίσχυση της ενδυνάμωσης και της λογοδοσίας. διαχείριση πολικοτήτων· ενθάρρυνση της διαφορετικότητας, της ισότητας, της ένταξης και του ανήκειν· επικοινωνία με συνέπεια και διαφάνεια· οικοδόμηση ομάδων? και την ανάπτυξη άλλων μέσω της δια βίου μάθησης.

βιβλιογραφικές αναφορές

[1] Προοδευτική Μάθηση: Μέσα σε Βραβευμένους Οργανισμούς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *