Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Ιστολόγιο » Συμβουλές για εταιρείες και εργοδότες για να καθορίσουν μια υγιή εργασιακή κουλτούρα

Συμβουλές για εταιρείες και εργοδότες για να καθορίσουν μια υγιή εργασιακή κουλτούρα

Συμβουλές για εταιρείες και εργοδότες

Πρόσφατα, οι εταιρείες άρχισαν να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο και χρήμα σε μια υγιή οργανωτική κουλτούρα. Η οργανωτική κουλτούρα επηρεάζει πολλές πτυχές μιας επιχείρησης, όπως η διατήρηση των εργαζομένων, η δέσμευση, η παραγωγικότητα, η ευτυχία και πολλά άλλα. Ανεξάρτητα από τη θέση τους, οι εργαζόμενοι δουλεύουν καλύτερα όταν τους εκτιμούν. Όταν η εργασιακή κουλτούρα είναι συνεπής με τις απαιτήσεις και τις αξίες τους, οι εργαζόμενοι τείνουν να αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι και πιο σίγουροι. Μια ευνοϊκή οργανωτική κουλτούρα επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις με τους συνομηλίκους τους και, ως εκ τούτου, ενισχύεται η παραγωγικότητά τους. Αυτό το άρθρο δίνει σημαντικές συμβουλές για τις εταιρείες και τους εργοδότες ώστε να έχουν μια υγιή εργασιακή κουλτούρα.

Επιπλέον, η εταιρική κουλτούρα χρησιμοποιείται επίσης συχνά ως καθοριστική πτυχή από τα άτομα που αναζητούν εργασία κατά την αξιολόγηση μιας προσφοράς. Παίζει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση ποιοτικών ταλέντων και στην αύξηση της εταιρικής εικόνας μιας εταιρείας. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια υγιή εργασιακή κουλτούρα για την επιχείρησή σας.

How Does Learning And Development Help Create Experiences That Stimulate Retention?

Δημιουργία Κουλτούρας Υγιεινής Εργασίας

1. Ανάπτυξη διαφάνειας

Η διαφάνεια είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικοδόμηση μιας υγιούς εταιρικής κουλτούρας. Χωρίς αυτό, ο οργανισμός σας μπορεί να φαίνεται αναξιόπιστος στους υπαλλήλους σας και αυτό βλάπτει τα κίνητρα των εργαζομένων και την παραγωγικότητα. Από την άλλη πλευρά, όταν ο οργανισμός σας είναι ειλικρινής σχετικά με τα σχέδια και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι υπάλληλοί σας θα εμπιστεύονται περισσότερο τη διοίκηση. Και ως εκ τούτου, θα αισθάνονται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των στόχων του οργανισμού σας. Επιπλέον, η διαφάνεια σε έναν οργανισμό διασφαλίζει επίσης ομαλότερη και σταθερότερη επιχειρηματική λειτουργία. Προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η διαφάνεια:

 • Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία.
 • Προσπαθήστε να είστε διαθέσιμοι στους υπαλλήλους σας.
 • Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Μοιραστείτε καλά και κακά νέα.
 • Δώστε τους λόγους για σημαντικές αποφάσεις.

2. Ενδυνάμωση των εργαζομένων σας

Όταν οι εργαζόμενοι ενδυναμώνονται σε έναν οργανισμό, εργάζονται πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά. Στη συνέχεια, ο κύκλος εργασιών των εργαζομένων θα μειωθεί καθώς οι άνθρωποί σας γίνονται πιο σίγουροι και ικανοποιημένοι, οδηγώντας σε περισσότερα κίνητρα και αποτελεσματική εργασία. Επομένως, οι εργαζόμενοι τείνουν να είναι ειλικρινείς και αφοσιωμένοι στην εταιρεία τους εάν αισθάνονται ότι τους εκτιμούν. Ας δούμε μερικούς τρόπους για να ενδυναμώσετε τους υπαλλήλους σας:

 • Ενθαρρύνετε τους εργαζόμενους να αναλάβουν ευθύνες.
 • Βελτιώστε την επικοινωνία.
 • Κοινοποιήστε τους οργανωτικούς σας στόχους με σαφήνεια.
 • Παρέχετε τους απαραίτητους πόρους και την τεχνολογία για την εργασία.
 • Οργανώστε προγράμματα κατάρτισης για τους υπαλλήλους σας για να βελτιώσετε ή να αναπτύξετε νέες δεξιότητες.

3. Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων

Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε κατά τη δημιουργία μιας καλής οργανωτικής κουλτούρας είναι να προωθήσετε τη συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων σας. Όταν η συνεργασία διεγείρεται σε έναν οργανισμό, καλλιεργεί ένα αίσθημα κοινότητας. Δημιουργείται επίσης μια κουλτούρα μάθησης καθώς οι εργαζόμενοι με διαφορετικές δεξιότητες και υπόβαθρο αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται. Σε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας, οι εργαζόμενοι θα εμπιστεύονται περισσότερο ο ένας τον άλλον, κάτι που βοηθά στη βελτίωση του ηθικού και της ευτυχίας των εργαζομένων. Επομένως, αναπτύξτε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας με:

 • Ενθαρρύνετε τη συζήτηση μεταξύ των υπαλλήλων σας.
 • Να γίνει υποχρεωτική η ομαδική εργασία.
 • Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους σας να μιλήσουν.
 • Επιτρέποντας κάποια κοινωνικοποίηση.

4. Δημιουργήστε ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας

ΕΝΑ ευέλικτο περιβάλλον στη δουλειά ενισχύει την παραγωγικότητα και το ηθικό των εργαζομένων, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος εργασίας τους. Μια ευέλικτη πολιτική τους επιτρέπει να εργάζονται χωρίς να διακυβεύονται οι προσωπικές τους δεσμεύσεις, μετριάζοντας τις απρογραμμάτιστες απουσίες. Η εναλλαγή των εργαζομένων μειώνεται επίσης καθώς οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ο οργανισμός τους προωθεί τις προσωπικές τους ανάγκες. Αυτά είναι μερικές συμβουλές για τις εταιρείες και τους εργοδότες να δημιουργήσουν ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας:

 • Εμπιστευτείτε τους υπαλλήλους σας.
 • Θέστε σαφείς κανόνες για την ευέλικτη πολιτική.
 • Εκπαιδεύστε καλά τους διευθυντές σας.
 • Μειώστε τον αριθμό των συναντήσεων.
 • Επιτρέψτε στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι.

5 Essential Tools For Building Blended Learning Programs

5. Παροχή και λήψη σχολίων

Μια κουλτούρα προσφοράς και λήψης σχολίων μπορεί να αλλάξει εντελώς το εργασιακό περιβάλλον. Όταν η ανατροφοδότηση είναι αμφίδρομη επικοινωνία, οδηγεί σε τεκμηριωμένες αποφάσεις και βελτιωμένες στρατηγικές ανάπτυξης για τον οργανισμό σας. Όταν δίνονται τακτικά σχόλια, οι υπάλληλοί σας θα μπορούν να γνωρίζουν πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι την απόδοσή τους και να λειτουργούν καλύτερα. Όταν οι υπάλληλοί σας ακούγονται στην εταιρεία σας, μπορείτε να προσαρμόσετε καλύτερα το εργασιακό περιβάλλον στις ατομικές τους απαιτήσεις και οι άνθρωποί σας θα νιώσουν ότι τους φροντίζουν στη δουλειά τους. Επιπλέον, μπορείτε να αναπτύξετε μια κουλτούρα ανατροφοδότησης στον οργανισμό σας με:

 • Διαμόρφωση ειλικρινών και ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας.
 • Παρακίνηση των εργαζομένων να κάνουν ερωτήσεις.
 • Προσοχή στους υπαλλήλους σας.
 • Χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια ανατροφοδότησης, συμπεριλαμβανομένων σχολίων 360 μοιρών, ερευνών και συνεντεύξεων πρόσωπο με πρόσωπο.

6. Χρήση της ανατροφοδότησης

Η δημιουργία μιας υγιούς εταιρικής κουλτούρας θα ενισχύσει τα κίνητρα, την παραγωγικότητα, την εμπειρία και την αφοσίωση των εργαζομένων. Όταν η εργασιακή κουλτούρα στην εταιρεία σας είναι ευνοϊκή, η εικόνα του οργανισμού σας βελτιώνεται επίσης και οι πιο ταλαντούχοι υποψήφιοι θα θέλουν να εργαστούν για την επιχείρησή σας. Ελπίζουμε ότι αυτές οι συμβουλές για εταιρείες και εργοδότες σας έδωσαν κάποιες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε μια ελκυστική εργασιακή κουλτούρα. Πιστεύουμε ότι μια αναπτυσσόμενη και επιτυχημένη επιχείρηση συνεπάγεται επίσης ένα χαρούμενο και παραγωγικό χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους σας.

7. Καθορισμός σαφών τμηματικών στόχων

Περιγράψτε τους στόχους κάθε ομάδας, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν απτά αποτελέσματα για να εργαστούν. Αυτό όχι μόνο θα διευκολύνει και θα καθοδηγήσει την ατομική απόδοση, αλλά θα ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος για σχόλια για την προσαρμογή των ποσοστώσεων και των KPI όταν απαιτείται. Για παράδειγμα, εάν μια ομάδα επιτυγχάνει συνεχώς τους στόχους της χωρίς να ιδρώνει, ίσως θελήσετε να τροποποιήσετε τους στόχους της για να προωθήσετε περαιτέρω την παραγωγή.

συμπέρασμα

Η εκπλήρωση και η θετική κουλτούρα εργασίας δεν συμβαίνουν μόνο από τη μια μέρα στην άλλη. Η εφαρμογή συμβουλών για εταιρείες και εργοδότες, όπως το να τηρείτε τις αξίες σας, να ακούτε τους υπαλλήλους σας και να διασκεδάζετε, θα το κάνει να διαμορφωθεί οργανικά. Οι οργανωτικές κουλτούρες που κρατούν τους ανθρώπους χαρούμενους και οι επιχειρήσεις να ευδοκιμούν, χρειάζονται χρόνο, αλλά αξίζει τον κόπο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *