Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Ιστολόγιο » Λίστα ελέγχου πριν από την ανάπτυξη για μαθήματα μονάδας συνεχούς εκπαίδευσης

Λίστα ελέγχου πριν από την ανάπτυξη για μαθήματα μονάδας συνεχούς εκπαίδευσης

Απλοποίηση της ανάπτυξης μαθημάτων CEU

Τα μαθήματα της Μονάδας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CEU) έχουν γίνει μια δημοφιλής επιλογή για επαγγελματίες που εργάζονται για να αποκτήσουν πρόσθετες άδειες ή/και πιστοποιήσεις. Για πολλά πανεπιστήμια, είναι ένας επιπλέον τρόπος διαφοροποίησης των εσόδων, ειδικά καθώς η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για νέους και ηλικιωμένους ενήλικες.

Ο σχεδιασμός μαθημάτων CEU μπορεί να παρουσιάσει πολλές προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές. Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις ως εκπαιδευτικός σχεδιαστής είναι να πρέπει να περάσει μέσα από στάδια ανάπτυξης με κινούμενους στόχους εκτός του ελέγχου του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ή όχι αδυναμία έγκαιρης λήψης πληροφοριών για τη σύμβαση ή στόχους μαθημάτων που δεν ευθυγραμμίζονται με την ικανότητα του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS) στο οποίο θα διευκολυνθεί το μάθημα.

Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ανάπτυξη ενός φύλλου διαχείρισης έργου που παρακολουθεί κάθε στάδιο ανάπτυξης προκειμένου να καταστήσει όλους τους ενδιαφερόμενους υπεύθυνους για την πρόοδο κάθε σταδίου. Αν και δεν θα βοηθήσει στη λήψη σωστών πληροφοριών ή των πληροφοριών που απαιτούνται για την έναρξη της ανάπτυξης, προσφέρει ευαισθητοποίηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης ενισχύει τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την έναρξη του σχεδιασμού ενός μαθήματος CEU και τα στοιχεία ολοκλήρωσης που είναι απαραίτητα για την επιτυχία του μαθήματος. Τα παρακάτω βήματα είναι μόνο ένα κομμάτι του τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το φύλλο διαχείρισης έργου, αφού το περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί με τους συγγραφείς και υπάρχει σαφήνεια στους στόχους και τα παραδοτέα του μαθήματος.

Innovation Blueprint: 6 Foundational Elements Of An Innovation Ecosystem

source: istockphoto

Βήματα για την ανάπτυξη ενός μαθήματος ενότητας συνεχούς εκπαίδευσης

Τα ακόλουθα βήματα απλοποιούν τις συνιστώμενες οδηγίες που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν από την ανάπτυξη ενός μαθήματος της μονάδας συνεχούς εκπαίδευσης (CEU) σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης.

1. Σχετικό Υλικό

Επιβεβαιώστε με τους συντάκτες ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι σωστά:

 • Όλο το περιεχόμενο της συνεδρίας είναι σχετικό και ενημερωμένο.
 • Η σειρά συνεδριών είναι σωστή.
 • Οι σύνδεσμοι αναφοράς είναι σχετικοί και ενημερωμένοι.

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και το υλικό αναφοράς:

 • Οι συγγραφείς έχουν ανεβάσει άδεια πνευματικών δικαιωμάτων από εικόνες ή/και περιεχόμενο, όταν αυτό ισχύει.
 • Όλα τα υλικά αναφοράς αναφέρονται κατάλληλα και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα, τον εκδότη και την ημερομηνία δημοσίευσης.

2. Αρχικοί και Τελικοί Έλεγχοι

Εάν είναι διαθέσιμο, θα ήταν ιδανικό να έχει κάποιος άλλος στην ομάδα ανάπτυξης να διεξάγει μια αρχική και τελική επιθεώρηση του μαθήματος για να παρέχει αντικειμενικότητα στα παρακάτω στοιχεία.

 • Αρχικός έλεγχος
  Μια αρχική επιθεώρηση προσφέρει την ευκαιρία να διορθωθούν σπασμένα στοιχεία ή/και να γίνει συνέχεια με τους συγγραφείς για να συμπεριληφθούν πρόσθετες δραστηριότητες εάν το τρέχον μάθημα δεν επιτύχει τους στόχους του μαθήματος.
 • Τελική επιθεώρηση
  Μια τελική επιθεώρηση είναι χρήσιμη για να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα στοιχεία του μαθήματος είναι λειτουργικά και επιτυγχάνουν τους στόχους του μαθήματος.

  • Επιβεβαιώστε ότι όλοι οι σύνδεσμοι Ιστού είναι λειτουργικοί και ανοίγουν σε νέο παράθυρο.
  • Ανοίξτε το μάθημα σε διαφορετικά παράθυρα του προγράμματος περιήγησης για να επιβεβαιώσετε την τεχνική συμβατότητα (Firefox, Google Chrome, Safari κ.λπ.)
  • Προσδιορίστε τυχόν προβλήματα (π.χ. χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των παραθύρων, πλοήγηση στην πορεία, ασαφείς εικόνες κ.λπ.)
  • Προσέξτε πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί κάθε συνεδρία (δηλαδή η συνεδρία 1 διαρκεί 5 ώρες, η συνεδρία 2 διαρκεί 5,5 ώρες κ.λπ.)
  • Προσδιορίστε τυχόν κατεστραμμένους συνδέσμους (η σελίδα δεν βρέθηκε, η σελίδα έχει αφαιρεθεί κ.λπ.)
  • Παίξτε όλα τα βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν και περιλαμβάνουν υπότιτλους.
  • Επιβεβαιώστε ότι όλοι οι σύνδεσμοι Ιστού είναι λειτουργικοί και ανοίγουν σε νέο παράθυρο.
  • Επιβεβαιώστε ότι οι διαμορφωτικές και αθροιστικές αξιολογήσεις δημιουργούν μια βαθμολογία.
  • Επιβεβαιώστε ότι το στυλ και η μορφοποίηση του μαθήματος είναι συνεπή σε όλες τις συνεδρίες.
  • Επιβεβαιώστε ότι το μάθημα είναι απαλλαγμένο από πολιτιστικές προκαταλήψεις.
  • Επιβεβαιώστε ότι τα πολυμέσα (βίντεο, εικόνες, κείμενο, μέγεθος γραμματοσειράς) είναι καθαρά και προσβάσιμα.
  • Επιβεβαιώστε ότι οι μαθησιακές δραστηριότητες ποικίλλουν και πληρούν τους στόχους του μαθήματος/της ενότητας.

3. Σύνδεσμοι Σύγχρονης Συνάντησης

Εάν το μάθημα απαιτεί συνδέσμους σύγχρονης συνάντησης, επιβεβαιώστε τα εξής:

 • Ελέγξτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι συνάντησης για κάθε μάθημα είναι ίδιοι.
 • Επιβεβαιώστε ότι οι ημερομηνίες και οι συνεδρίες των ωρών συνάντησης είναι τρέχουσες και ενημερωμένες με τον εκπαιδευτή.
 • Επιβεβαιώστε ότι τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι μαθητές γνωρίζουν πού και πώς να χρησιμοποιήσουν τους συνδέσμους “βοήθειας” για να αναζητήσουν βοήθεια εάν χρειάζονται τεχνική βοήθεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

5 Essential Tools For Building Blended Learning Programs

source: istockphoto

4. Πιστοποιητικό μαθήματος

 • Παρακολουθήστε το μάθημα από την αρχή μέχρι το τέλος ως μαθητής.
 • Επιβεβαιώστε ότι το μάθημα παρέχει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.

5. Τελική Έγκριση

 • Ο σχεδιαστής διδασκαλίας ή ο προγραμματιστής eLearning θα πρέπει να στείλει τις τελικές αποδείξεις του μαθήματος μετά την ολοκλήρωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τελική αναθεώρηση.
 • Επαναλάβετε τα τέσσερα βήματα που περιγράφονται παραπάνω όπως απαιτείται, με βάση την τελική αναθεώρηση των ενδιαφερομένων.
 • Ο εκπαιδευτικός σχεδιαστής ή ο προγραμματιστής eLearning θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη λίστα ελέγχου Quality Matters “πρότυπα ρουμπρίκων σχεδίασης μαθημάτων” για να επιβεβαιώσει ότι πληρούνται όλα τα ισχύοντα στοιχεία του μαθήματος [1].

Βιβλιογραφικές αναφορές:

[1] Πρότυπα Ρουμπρίκας Σχεδιασμού Μαθημάτων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *